Hoeveel kilometer loop jij?
home  > inschrijven

Inschrijven


Voor-inschrijving kan op woensdag 23 mei.

Basisschoolleerlingen van de  Dwingelder scholen kunnen dat op hun eigen school doen om 14.15 uur.
Bij De Singelier in Diever kan dat om 14.00 uur.


Bij de voorinschrijving betaalt ieder slechts € 3,50.
Bij de start op 3 juni betaal je € 4,00.