Hoeveel kilometer loop jij?
home  > inschrijven

Inschrijven


Voor-inschrijving kan op woensdag ... mei.

Basisschoolleerlingen van de  Dwingelder scholen kunnen dat op hun eigen school doen om 14.15 uur.
Bij De Singelier in Diever kan dat om 14.00 uur.


Bij de voorinschrijving betaalt ieder slechts € 3,50.
Bij de start op 28 mei betaal je € 4,00.